Ulvön – Svenska Dagbladet

I SURSTRÖMMINGENS VAGGA Röda sjöbodar, smattrande flaggstänger
och emellanåt den karakteristiska doften av surströmming. Vi besökte
Bottenhavets pärla Ulvön.  Läs artikeln här