Juletid i Champagne – Paus Ombord 2013

Champagne

»Bröder, bröder, kom genast! Jag dricker stjärnor!«
Som många andra citat är det antagligen inte helt rätt
återgivet, men de flesta kan nog skriva under på orden
som tillskrivs Dom Perignon efter hans bubblande
experiment med klostervinet.

Klicka på bilden för att läsa hela artikeln.