Swedavias årsredovisning 2023

För kommunikationsbyrån Narvas räkning skrev jag texterna till Swedavias års- och hållbarhetsredovisning 2023. Se hela trycksaken här.